Business

Technology

भारत रत्न से सम्मानित हस्तियों की सूची निम्नलिखित है —


1. वर्ष 1954 : चक्रवर्ती राजगोपालाचारी (1878–1972)
2. वर्ष 1954 : डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (1888–1975)
3. वर्ष 1954 : डॉ. चन्द्रशेखर वेंकटरमन (1888–1970)
4. वर्ष 1955 : डॉ. भगवान दास (1869–1958)
5. वर्ष 1955 : डॉ. मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया (1861–1962)
6. वर्ष 1955 : जवाहरलाल नेहरू (1889–1964)
7. वर्ष 1957 : गोविन्द बल्लभ पंत (1887–1961)
8. वर्ष 1958 : डॉ. धोडो केशव कर्वे (1858–1962)
9. वर्ष 1961: डॉ बिधाचन्द्र राय (1882–1962)
10. वर्ष 1961: पुरुषोत्तमदास टण्डन (1882–1962)
11. वर्ष 1962: डॉ. राजेन्द्र प्रसाद (1884–1963)
12. वर्ष 1963: डॉ. जाकिर हुसैन (1897–1969)
13. वर्ष 1963: डॉ. पांडुरंग वामन काणे (1880–1972)
14. वर्ष 1966: लालबहादुर शास्त्री (मरणोपरांत) (1904–1966)
15. वर्ष 1971: इन्दिरा गांधी (1917–1984)
16. वर्ष 1975: वराहगिरि वेंकटगिरि (1894–1980)
17. वर्ष 1976: कुमारास्वामी कामराज (मरणोपरांत) (1903–1975)
18. वर्ष 1980: मेरी टेरेसा बोजाक्सिऊ (मदर टेरेसा) (1910–1997)
19. वर्ष 1983: आचार्य विनोबा भावे (मरणोपरांत) (1895–1982)
20. वर्ष 1987: खान अब्दुल गफ्फार खाँ (1890–1988)
21. वर्ष 1988: मरुदु गोपालन रामचन्द्रन (मरणोपरांत) (1917–1987)
22. वर्ष 1990: डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर (मरणोपरांत) (1891–1956)
23. वर्ष 1990: डॉ. नेल्सन रोहिल्हाल्हा मंडेला (1918–2013)
24. वर्ष 1991: राजीव गांधी (मरणोपरांत) (1944–1991)
25. वर्ष 1991: सरदार वल्लभभाई पटेल (मरणोपरांत) (1875–1950)
26. वर्ष 1991: मोरारजी रणछोड़जी देसाई (1896–1995)
27. वर्ष 1992: मौलाना अबुल कलाम आजाद (मरणोपरांत) (1888–1958)
28. वर्ष 1992: जहाँगीर रतनजी दादाभाई टाटा (1904–1993)
29. वर्ष 1992: सत्यजीत रे (1922–1992)
30. वर्ष 1997: अरुणा आसफ अली (मरणोपरांत) (1909–1996)
31. वर्ष 1997: गुलजारीलाल नंदा (मरणोपरांत) (1898–1998)
32. वर्ष 1997: डॉ. अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम (जन्म 1931)
33. वर्ष 1998: मदुराई षण्मुखावैदीवु सुब्बालक्ष्मी (1916–2004)
34. वर्ष 1998: चिदम्बरम सुब्रमण्यम (1910–2000)
35. वर्ष 1999: लोकनायक जयप्रकाश नारायण (मरणोपरांत) (1902–1979)
36. वर्ष 1999: प्रोफेसर अमर्त्य सेन (जन्म 1933)
37. वर्ष 1999: लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई (मरणोपरांत) (1890–1950)
38. वर्ष 1999: पंडित रविशंकर (1920–2012)
39. वर्ष 2001: लता मंगेशकर (जन्म 1929)
40. वर्ष 2001: उस्ताद बिस्मिल्लाह खाँ (1916–2006)
41. वर्ष 2008: प. भीमसेन जोशी (1922–2011)
42. वर्ष 2013: सचिन रमेश तेंदुलकर (जन्म 1973)
43. वर्ष 2013: प्रो. सीएनआर राव (जन्म 1934)
44. वर्ष 2014: अटलबिहारी वाजपेयी (जन्म 1924)
45. वर्ष 2014: महामना मदन मोहन मालवीय (1861–1946)
भारत रत्न से सम्मानित हस्तियों की सूची निम्नलिखित है — भारत रत्न से सम्मानित हस्तियों की सूची निम्नलिखित है — Reviewed by naresh on Sunday, December 27, 2015 Rating: 5

No comments:

blogger.com